UL507 Hình 8.1 Kiểm tra đầu dò ngón tay cho cánh quạt thiết bị di động / UL507 Fig 8.1 Test Finger Probe for Portable Appliance Impellers HT-U04

Mã: 1209-13050 Danh mục: