IEC 60884-1 Hiển thị kỹ thuật số Điện trở nối đất 70A Thiết bị thử nghiệm IEC / IEC 60884-1 Digital Display Ground Resistance 70A IEC Test Equipment RK2678XM

Mã: 1209-15840 Danh mục: