IEC60065 2014 Phụ lục A Phòng thử nghiệm ống dao động mưa để phát hiện chống thấm nước cho IPX3 IPX4 / IEC60065 2014 Annex A Rain Oscillating Tube Test Chamber For Waterproof Detection For I

Thiết bị này thích hợp cho việc thử nghiệm các sản phẩm điện được bao bọc và làm kín trong môi trường mưa liệu có thể đảm bảo hoạt động tốt của thiết bị và linh kiện hay không. Thiết bị này được thiết kế khoa học để thiết bị có thể mô phỏng thực tế nước nhỏ giọt, nước phun, nước bắn … Ứng dụng hệ thống điều khiển toàn diện và công nghệ chuyển đổi tần số tạo nên góc quay của giá mẫu thử. Góc xoay của thanh lắc và tần số xoay của nước phun có thể được điều chỉnh tự động

Mã: 1209-15650 Danh mục: