Phích cắm thử nghiệm bằng thép không gỉ Fig9 Thiết bị kiểm tra video âm thanh để kiểm tra cơ học trên ổ cắm đồng trục ăng ten / Stainless Steel Fig9 Test Plug Audio Video Test Equipment For

Nó được sử dụng để kiểm tra ổ cắm đồng trục ăng ten được lắp đặt trên thiết bị và được trang bị các bộ phận hoặc bộ phận cách ly các bộ phận mang điện nguy hiểm và các bộ phận có thể chạm tới được. Kết cấu của nó phải có khả năng chịu được ứng suất cơ học dự kiến có thể gặp phải trong quá trình sử dụng.

Mã: 1209-15080 Danh mục: