IEC 60065 2014 Điều 13 Máy đo kiểm tra khoảng cách đường rò để xác định đường đi ngắn nhất giữa hai bộ phận dẫn điện CK-2 CK-5 / IEC 60065 2014 Clause 13 Creepage Distance Test Gauge To Dete

Chúng tôi có năm loại Thẻ kiểm tra khoảng cách đường nứt, CK2 và CK5. các bộ phận dẫn điện, hoặc giữa bộ phận dẫn điện và bề mặt bao bọc của thiết bị, được đo dọc theo bề mặt cách điện, với các thông số kỹ thuật được thực hiện theo yêu cầu.

Mã: 1209-10320 Danh mục: