IEC60335-2-11 Hình 104 Đầu dò nhiệt độ bề mặt đầu dò ngón tay thử nghiệm / IEC60335-2-11 Figure 104 Test Finger Probe Surface Temperature Probe HT-I32

Đầu dò này phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn IEC60335-2-11 hình 104 và IEC60335-2-6-2002 hình 104. Nó chủ yếu được sử dụng để đo sự gia tăng nhiệt độ trên bề mặt phía trước của các bộ phận dễ tiếp cận của máy sấy kiểu thùng phuy, bếp điện thẳng đứng, bàn nấu ăn và lò nướng.

Mã: 1209-15590 Danh mục: