IEC61032 Hình 8 Đầu dò thử nghiệm 12, Đầu dò ngón tay thử nghiệm dài 50mm / IEC61032 Figure 8 Test probe 12 , 50mm Long Test Finger Probe HT-I08

Mã: 1209-14260 Danh mục: