IEC 1010 / IEC60335-2-25 Máy kiểm tra đầu dò ngón tay chống điện giật / IEC 1010 / IEC60335-2-25 Test Finger Probe Anti – Electric Shock Testing Machine HT-I28

Mã: 1209-14040 Danh mục: