Bình nhôm Mateiral để kiểm tra tấm nóng hoặc tấm cảm ứng IEC 60335-2-9 / Aluminum Mateiral Vessels For Testing Hotplates Or Induction Hotplates IEC 60335-2-9 HJ0630

Thiết bị này được sử dụng để mô phỏng tàu được đặt trên các bếp điện trong hoạt động bình thường.

Xác nhận điều khoản 3.1.9.108 hình 103 và hình 104 của IEC60335-2-9, Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự-An toàn-Phần 2-9: Yêu cầu riêng đối với vỉ nướng, lò nướng bánh mì và các thiết bị nấu ăn di động tương tự.

Mã: 1209-15550 Danh mục: