HC-TA1 UL498 Máy kiểm tra thiết bị điện 5-15R, 5-20R, 6-15R Máy kiểm tra lạm dụng thiết bị đầu cuối / HC-TA1 UL498 Electrical Appliance Tester 5-15R , 5-20R , 6-15R Terminal Abuse Tester

Mã: 1209-13670 Danh mục: