Thiết bị kiểm tra độ căng và độ xoắn của dây Anchorage Cánh tay mô-men xoắn 20mm IEC60335-1 Điều 25.15 / Cord Anchorage Strain and Twisting Test Equipment Torque Arm 20mm IEC60335-1 Clause 2

Thiết bị thử nghiệm phù hợp với Điều 25.15 của IEC60335-1. Nó được sử dụng để kiểm tra xem dây neo của dây nguồn của thiết bị gia dụng có chắc chắn hay không, có thể xử lý thử nghiệm lực kéo và mô-men xoắn.

Mã: 1209-11690 Danh mục: