Đầu dò hình cầu thử nghiệm 12,5 mm 2 có tay cầm, IEC61032 Hình 6 Đầu dò hình cầu thử nghiệm 2 / 12.5 mm Test Sphere Probe 2 With Handle , IEC61032 Figure 6 Probe 2 Test Probe HT-I06

Đầu dò hình cầu thử nghiệm này xác nhận với IEC61032 hình 6 đầu dò 2, IEC60529 của IP2. Nó nhằm mục đích xác minh mức độ bảo vệ của vỏ chống lại sự xâm nhập của các vật thể rắn lạ có đường kính từ 12,5mm trở lên.

Có thể tùy chỉnh: được sử dụng để kiểm tra khả năng bảo vệ của vỏ bọc khi mở lỗ ren của M6 ở cuối tay cầm (được kết nối với lực kế kéo và đẩy). Đầu dò có số kiểu là "T" bằng lực.

Mã: 1209-15070 Danh mục: