IEC60529 Thiết bị kiểm tra bảo vệ chống xâm nhập IP3X Que thử que thử C 2,5mm / IEC60529 IP3X Ingress Protection Test Equipment Test Rod Probe C 2.5mm HT-I03 HT-I03T

Nó có thể được sử dụng để kiểm tra chống điện giật khi được trang bị đầu nối amphenol. Hoặc dùng để thử nghiệm bảo vệ vỏ khi hở lỗ ren M6 ở cuối tay cầm (kết nối với lực kế kéo và đẩy).

Mã: 1209-12330 Danh mục: