Đầu dò thử nghiệm IEC60335 / IEC60950 / IEC 61032 B để thử nghiệm chống điện giật / IEC60335 / IEC60950 / IEC 61032 Test Probe B For Anti – Electric Shock Test HT-I02 HT-I02A HT-I02B HT-I02T

Đây là ngón tay kiểm tra độ chính xác được thực hiện theo nhiều tiêu chuẩn như IEC 61032 hình 2, IEC60950 hình 2A, IEC60884, IEC60335, UL507 và UL1278 hình 8.4. Đầu dò này nhằm xác minh khả năng bảo vệ cơ bản chống lại việc tiếp cận các bộ phận nguy hiểm. Nó cũng được sử dụng để xác minh khả năng bảo vệ chống lại việc truy cập bằng ngón tay. Đầu dò ngón tay thử nghiệm này bao gồm dito, ngón tay, đế và tay cầm cách nhiệt mô phỏng các đặc điểm của bàn tay người. Nó có hai khớp di chuyển, có thể cong 90 °.

Mã: 1209-12390 Danh mục: