4 Trạm làm việc Thiết bị gia dụng nhỏ Máy thử uốn dây nguồn IEC60335 / 4 Work Stations Small Household Appliances Power Cord Bending Test Machine IEC60335 PCF-4

Máy kiểm tra độ uốn dây điện của thiết bị gia dụng nhỏ được thiết kế và sản xuất theo IEC600335-1 và IEC60335-2-14, được sử dụng để kiểm tra khả năng uốn của dây nguồn của phích cắm không nối lại, thiết bị gia dụng và các thiết bị điện tương tự ( Dụng cụ điện).

Thiết bị thử nghiệm có thể được đặt trước thời gian thử nghiệm (tối đa 999999 lần), thử nghiệm có thể dừng tự động và thời gian thử nghiệm có thể được tính tự động, khi số lượng thời gian thử nghiệm đạt đến giá trị đặt trước, thiết bị sẽ tự động tắt và tín hiệu âm thanh báo hiệu kết thúc thử nghiệm xảy ra. Có thể xử lý thử nghiệm bật và tắt tải khi nó được kết nối với hộp tải.

Mã: 1209-14750 Danh mục: