Ấm đun nước không dây điện cho máy thử nước sôi và đốt khô / Electric Cordless Kettle For Dry Burning And Boiling Water Test Machine BB-1

Mã: 1209-13570 Danh mục: