Hệ thống kiểm tra tính hiệu quả của thiết bị nấu ăn bằng gas trong nước với độ chính xác 0,5% FS / Domestic Gas Cooking Appliance Efficiency Grades Performance Test System With Accuracy 0.5

Hệ thống kiểm tra hiệu suất toàn diện của bếp gas, phát triển và thiết kế bằng cách sử dụng các cảm biến nhập khẩu, đồng hồ đo lưu lượng và các linh kiện chất lượng cao trong nước và công nghệ kiểm tra hệ thống phần mềm tiên tiến. Hoàn toàn tuân thủ EN30 1 – 1, GB / T30720-2014, GB16410-2007, GB16411-2008. Chủ yếu được sử dụng để kiểm tra các giá trị tối thiểu cho phép của hiệu suất năng lượng và cấp hiệu suất năng lượng cho các thiết bị nấu ăn bằng khí đốt trong nước như hiệu suất nhiệt trường khí đốt, thành phần khí thải, nhiệt độ và bức xạ nhiệt. Với một máy khuấy tự động, và dễ dàng cài đặt và vận hành.

Mã: 1209-13590 Danh mục: