IEC60950.1-2005 Que thử ngón tay bằng thép không gỉ 150N ± 5N / IEC60950.1-2005 Test Finger Probe Stainless Steel Thrust Rod 150N±5N HT-I35 HT-I35A

Mã: 1209-14690 Danh mục: