IEC60065 Hình 4 Kiểm tra đầu dò ngón tay Kiểm tra móc thăm dò bằng thép không gỉ / IEC60065 Figure 4 Test Finger Probe Test Hook Probe stainless steel HT-I18

Móc thử phù hợp với IEC60065. Nó được sử dụng để kiểm tra xem có thể chạm vào các bộ phận điện nguy hiểm hay không. Móc kiểm tra được “móc” vào lỗ thông hơi và các đường nối trong vỏ và sau đó được kéo bằng một lực (thường là 20N). Móc có một lỗ ở đầu dài, để sử dụng cùng với Máy đo lực dòng PFI. Nó được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ.

Mã: 1209-15190 Danh mục: