IEC61032 Hình 7 Thiết bị 11 Đầu dò ngón tay thử nghiệm cứng / Đầu dò ngón tay cứng có lực / IEC61032 Figure 7 Device 11 Rigid Test Finger Probe / Rigid Finger Probe With Force HT-I07

Mã: 1209-14620 Danh mục: