Máy kiểm tra va đập IEC 60068-2-75 để hiệu chuẩn thiết bị hiệu chuẩn búa lò xo / IEC 60068-2-75 Impact Testing Machine for Calibration of Spring Hammer Calibration Device SH-08

Thiết bị này nhằm xác minh độ chính xác của thiết bị hiệu chuẩn búa lò xo.

Đối tượng thử nghiệm là Thiết bị hiệu chuẩn cho búa va đập vận hành bằng lò xo

Thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu thử nghiệm của Phụ lục A IEC 60068-2-63, Phụ lục B.

Tính năng:

Mã: 1209-14520 Danh mục: