Máy kiểm tra tác động video âm thanh nhỏ để kiểm tra hiệu suất chống rơi / Small Audio Video Impact Testing Machine for Drop Resistance Performance Test SH-14 SH-14A

Còn được gọi là máy kiểm tra rơi một cánh tay, máy kiểm tra rơi thùng carton. Có thể thực hiện thả theo nhiều hướng đối với sản phẩm đóng gói. Trong thử nghiệm, tay đỡ di chuyển nhanh xuống dưới và sau đó xoay, để đảm bảo mẫu thử nghiệm không tách rời với tay đỡ. Mẫu rơi tự do, sai số góc nhỏ hơn 5 độ, tác động của rung động nhỏ, ổn định và đáng tin cậy, là bề mặt thực, cạnh và góc rơi máy thử nghiệm.

Mã: 1209-13490 Danh mục: