Máy kiểm tra độ bền va đập của búa điện / Máy kiểm tra tác động của máy khoan IEC 60745-2-1 / Electric Hammer Durability Impact Testing Machine / Impact Drills Tester IEC 60745-2-1 HDD8303

Thiết bị thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu của IEC 607465-2-6 trên hình 103, búa hoặc máy khoan tải, vận hành gián đoạn, kiểm tra xem có xuất hiện nguy cơ điện hoặc cơ trong quá trình sử dụng bình thường của búa điện hoặc máy khoan hay không.

Mã: 1209-11100 Danh mục: