Máy kiểm tra ống dao động IEC60529 cho lưu lượng nước có thể điều chỉnh Ipx3 và Ipx4 / IEC60529 Oscillating Tube Tester For Ipx3 And Ipx4 Adjustable Water Flow HH0802

Mức độ bảo vệ IEC60529 được cung cấp bởi vỏ bọc (Mã IP) của IPX3 và IPX4, IEC 60884-1, IEC 60335-1, IEC 60598-1.

Nó được sử dụng để kiểm tra IPX3 và IPX4.

Mã: 1209-14270 Danh mục: