Phòng thử nghiệm phun nước nhiệt độ cao áp suất cao IEC 60529 IPX9 / IEC 60529 IPX9 High Pressure Hot Temperature Water Jetting Test Chamber HH0807

Thiết bị bao gồm bồn chứa nước nóng, máy bơm pít tông cao áp, van điện từ áp suất cao, vòi quạt, bàn xoay, v.v. Đầu tiên, đun nóng nước trong bể chứa nước đến nhiệt độ yêu cầu, thứ hai, gắn mẫu lên bàn xoay, điều chỉnh vị trí của vòi phun, thứ ba, đóng cửa bảo vệ của thiết bị thử nghiệm, đặt tất cả các thông số yêu cầu thử nghiệm, cuối cùng, bắt đầu các bài kiểm tra. Bốn vòi phun trong 30 giây theo thứ tự trong quá trình thử nghiệm.

Mã: 1209-11150 Danh mục: