ISO 6941 Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy 6941 Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy Chiều cao ngọn lửa có thể điều chỉnh 0 ~ 60mm / ISO 6941 Flammability Testing Equipment 6941 Flammability Tester B

Máy thử này phù hợp với quần áo có một hoặc nhiều thành phần (lớp phủ, mền, nhiều lớp, các sản phẩm nhiều lớp, và các loại tương tự), mành rèm và lều lớn bao gồm mái hiên và tấm che cửa cho hiệu suất truyền ngọn lửa thẳng đứng của hàng dệt. kiểm tra. Máy thử này chỉ có thể được sử dụng để đánh giá tính năng của vật liệu hoặc tổ hợp vật liệu sau khi tiếp xúc với ngọn lửa trong điều kiện kiểm soát của phòng thí nghiệm. Kết quả thử nghiệm không áp dụng cho các trường hợp cung cấp oxy không đủ hoặc nếu nhiệt được áp dụng quá lâu trong đám cháy.

Mã: 1209-14250 Danh mục: