Vật liệu thiết bị gia dụng Thiết bị kiểm tra khí thải độc lập Đánh lửa với điều khiển điện / Household Appliance Materials Hot Wire Ignition Independent Exhaust Tester With Electrical Contro

Thiết bị thử đánh lửa bằng dây nóng được thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu của "Phương pháp thử đánh lửa bằng dây phát sáng" trong các tiêu chuẩn liên quan. Nó phù hợp để kiểm tra rủi ro bắt lửa của các sản phẩm điện và điện tử và thiết bị gia dụng, đồng thời mô phỏng các nguồn nhiệt như linh kiện nóng hoặc điện trở quá tải. Ứng suất nhiệt do nguồn đánh lửa gây ra trong thời gian ngắn được các chi cục kiểm tra chất lượng và các xí nghiệp liên quan các cấp áp dụng để kiểm tra khả năng chịu lửa.

Mã: 1209-14240 Danh mục: