Thiết bị kiểm tra dây phát sáng 1kVA 220V 50Hz có buồng IEC60695-2-10 / 1kVA 220V 50Hz Glow Wire Test Apparatus With Chamber IEC60695-2-10 GW-1

Thiết bị này được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60695-2-10, IEC60695-2-13. Nó cũng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của UL746A. Thiết bị này mô phỏng thử nghiệm ứng suất nhiệt của bộ phận phát sáng hoặc nguồn nhiệt như khả năng chống quá tải hoặc nguồn đánh lửa được gây ra trong thời gian ngắn. Nó thích hợp cho các sản phẩm điện và điện tử, thiết bị gia dụng và các vật liệu khác để kiểm tra mức độ nguy hiểm cháy nổ. Nó cũng được sử dụng trong thử nghiệm ngọn lửa nguồn không bắt lửa để kiểm tra nhiệt độ bắt đầu và chỉ số dễ cháy của dây tóc phát sáng liên quan.

Mã: 1209-11530 Danh mục: