EN71 Thiết bị kiểm tra khả năng cháy 45 ° Máy kiểm tra khả năng cháy tự động 220V, 50Hz 0-99.9S / EN71 Flammability Testing Equipment 45° Automatic Flammability Tester 220V , 50Hz 0-99.9S nu

Nó được sử dụng để phát hiện tính dễ cháy của hàng dệt may lấy từ người tiêu dùng hoặc từ người tiêu dùng ngoài đồ ngủ hoặc quần áo bảo hộ cho đồ ngủ trẻ em.

Mã: 1209-11780 Danh mục: