Thiết bị kiểm tra khả năng chống nứt dây / cáp PVC GB / T2951.31.9-2008 / PVC Wire / Cable Cracking Resistance Winding Test Apparatus GB/T2951.31.9-2008 KL-1

Thiết bị thử nghiệm này phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của GB / T2951.31.9-2008. Có thể áp dụng cho dây và cáp PVC để thực hiện thử nghiệm cuộn dây trước khi thử nghiệm tách trong điều kiện nhiệt độ cao. Nó là phương tiện phụ trợ cho thử nghiệm phân tách. Nó cũng được sử dụng để thử nghiệm cuộn dây của dây mềm của các ngành công nghiệp khác.

Mã: 1209-14230 Danh mục: