IEC60245-1 Máy kiểm tra độ linh hoạt tĩnh để kiểm tra độ bền cơ học của cáp linh hoạt đã hoàn thành / IEC60245-1 Static Flexibility Tester For Checking Mechanical Strength Of Completed Flexi

Thiết bị này phù hợp với IEC60245-1 Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định lên đến và bao gồm 450/750 V-Phần 1: Yêu cầu chung, IEC60245-2 điều 3.2 và Hình 2 Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định lên đến và bao gồm 450/750 V -Phần 2: Các phương pháp kiểm tra. Nó được sử dụng để kiểm tra độ bền cơ học của cáp mềm đã hoàn thành. Thử nghiệm này không áp dụng cho cáp mềm có lõi có tiết diện danh nghĩa lớn hơn 4mm2 và cáp có nhiều hơn 18 lõi xếp thành nhiều hơn hai lớp đồng tâm.

Mã: 1209-11830 Danh mục: