Thiết bị kiểm tra cáp 10gf / 25gf / 85gf / 10gf / 25gf / 85gf Cable Testing Equipment CH-1

Thiết bị thử nghiệm này được chế tạo phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của UL2556. Nó nhằm mục đích đo độ dày của lớp cách điện của dây cáp điện.

Mã: 1209-10710 Danh mục: