Đầu dò thử nghiệm an toàn IEC61032 hình 9 Đầu dò ngón tay thử nghiệm13 Chân đầu dò thử nghiệm ngắn / Safety Test Probe IEC61032 figure 9 Test Finger Probe13 Short Test Probe Pin HT-I09

Mã: 1209-10620 Danh mục: