Thiết bị kiểm tra khả năng cháy điều khiển PLC, Thiết bị kiểm tra đốt ngang và dọc / PLC Control Flammability Testing Equipment , Horizontal And Vertical Burning Test Apparatus HVF-3

Thiết bị kiểm tra khả năng bắt lửa này mô phỏng ảnh hưởng của ngọn lửa ở giai đoạn đầu khi có đám cháy xung quanh các sản phẩm điện và điện tử, để đánh giá mức độ nguy hiểm khi bắt lửa. Chủ yếu được sử dụng trong nhựa và mẫu vật liệu phi kim loại khác, vật liệu rắn. Nó cũng có thể áp dụng trong thử nghiệm khả năng cháy ngang, dọc của đặc tính cháy tương đối của chất dẻo bọt có khối lượng riêng không nhỏ hơn 250kg / m theo phương pháp thử nghiệm ISO845.

Mã: 1209-13810 Danh mục: