Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy IEC60695 Thiết bị kiểm tra đánh lửa dây nóng HWI / IEC60695 Flammability Testing Equipment HWI Hot Wire Ignition Tester HWI-1

Máy thử này phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của IEC60695-2-20. Nó thích hợp cho các sản phẩm điện và điện tử, vật liệu thiết bị gia dụng để kiểm tra nguy hiểm bắt lửa. Nó mô phỏng nguồn nhiệt hoặc nguồn đánh lửa mô phỏng thành phần phát sáng và khả năng chống quá tải có thể gây ra ứng suất nhiệt trong thời gian ngắn.

Mã: 1209-12920 Danh mục: