EN71 Thiết bị kiểm tra khả năng bắt lửa trên bề mặt Đáy miệng 4 Φ2,7mm, Tốc độ di chuyển đầu 150 ± 5m m / giây / EN71 Surface Flammability Testing Equipment Fire Mouth Bottom 4 Φ2.7mm , Hea

Thiết bị dùng để phát hiện độ mờ của lông tơ hoặc vải lông thú, ngọn lửa lan nhanh trên bề mặt vải nhưng cấu trúc sợi của vải không cháy. Đầu đốt butan di động của nó di chuyển theo phương ngang trên bề mặt vải để phát hiện sự hiện diện của ngọn lửa bề mặt và ghi lại sự hư hỏng của vải nền.

Mã: 1209-12840 Danh mục: