Máy kiểm tra ổ cắm chính xác GOST 7396.1-89 IEC 83-75 Đo ổ cắm Nhóm C / Precision Plug Socket Tester GOST 7396.1-89 IEC 83-75 Group C Socket Measure STG-1G

Mã: 1209-13620 Danh mục: