IEC60884 Hình 28 Bộ kiểm tra cách điện bu lông phích cắm ổ cắm / IEC60884 Figure 28 Bolt Insulation Sleeves Plug Socket Tester IN-1

Mã: 1209-15790 Danh mục: