Máy đo áp suất bi thép không gỉ IEC60884-1 Điều khoản 25.2 Hình 37 / Stainless Steel Ball Pressure Tester IEC60884-1 Clause 25.2 Figure 37 BP-1

Mã: 1209-15270 Danh mục: