Thử nghiệm uốn dây 0-360 ° Máy trạm đơn IEC60335 cho thiết bị gia dụng / Cord Flexing Test 0-360 ° Single Station Machine IEC60335 For Household Appliance HJ0608A

Thiết bị kiểm tra độ uốn của dây cung cấp thiết bị gia dụng được thiết kế và sản xuất đặc biệt theo IEC60335-1, GB4706-1, IEC60335-2-14, GB4706-30 khoản 23.3 và 25.14, v.v., được sử dụng để kiểm tra độ uốn của dây nguồn ( uốn) hiệu suất chống của các thiết bị gia dụng nhỏ (chẳng hạn như ấm pha cà phê / bàn ủi điện) và đèn, cũng có thể áp dụng cho máy đo độ bền uốn của dây điện của phích cắm và ổ cắm.

Mã: 1209-10750 Danh mục: