Thiết bị thử nghiệm IEC60884-1 IEC / Máy thử tia nước IPX56 Φ6.3mm và Φ12.5mm với khẩu độ phun / IEC60884-1 IEC Test Equipment / IPX56 Water Jet Tester Φ6.3mm And Φ12.5mm With Spray Aperture

Mã: 1209-13400 Danh mục: