Máy ghi nhiệt độ IEC 60335-1 để kiểm tra nhiệt độ tăng 8 kênh, 0 – 400Ω, 0– 10000Hz / IEC 60335-1 Temperature Recorder For Temperature Rising Test 8 Channels,0 – 400Ω,0– 10000Hz TRC-8

Mã: 1209-10100 Danh mục: