ISO16358 Máy điều hòa không khí gia đình Phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường Psychrometric / ISO16358 Household Air Conditioner Enthalpy Difference Room Psychrometric Testing Laboratory HCN00

Mã: 1209-13370 Danh mục: