IEC61032 Hình 16 Kiểm tra đầu dò ngón tay 41 Kiểm tra đầu dò gai có tay cầm / IEC61032 Figure 16 Test Finger Probe 41 Test Thorn Probe With Handle HT-I16

Mã: 1209-13010 Danh mục: