Đầu dò ngón tay thử nghiệm phẳng chuỗi nhẹ IEC60598-2-20 Điều khoản 20.11.2 HT-I29 / String Light Flat Test Finger Probe IEC60598-2-20 Clause 20.11.2 HT-I29

Mã: 1209-12220 Danh mục: