Thiết bị kiểm tra va đập bằng thép thẳng đứng bằng thép năng lượng thấp IEC0884-1 Hình 22-26 / Low Energy Steel Vertical Pendulum Hammer 1000mm Impact Test Apparatus IEC0884-1 Fig 22-26 PH-1

Mã: 1209-12730 Danh mục: