Thiết bị thử nghiệm cắm ổ cắm xác minh IEC 60884-1 Hình 18 / Verification Force Plug Socket Tester Apparatus IEC 60884-1 Fig 18 MF-1

Mã: 1209-12740 Danh mục: