Thiết bị kiểm tra rò rỉ Heli chân không tự động cho bánh răng công tắc vỏ nhôm đúc với máy dò Inficon Omron PLC / Automatic Vacuum Helium Leak Testing Equipment for Cast-Aluminium Shell Swit

Vỏ nhôm đúc phải chứa đầy khí SF6, không được phép rò rỉ. Vì có thể có các khuyết tật đúc, cần phải kiểm tra rò rỉ trước khi lấp đầy SF6. Giải pháp thông thường là hệ thống kiểm tra rò rỉ khí heli trong buồng chân không tự động.

Mã: 1209-12470 Danh mục: