Giải pháp kiểm tra rò rỉ khí Heli trong điều hòa ô tô 2 – 42 Bar / Automotive Air Conditioning Pipeline Helium Leak Testing Solution 2 – 42 Bar HJAU

Hệ thống này thích hợp để phát hiện độ kín của đường ống điều hòa không khí, đường ống dẫn nhiên liệu, đường ống dẫn dầu phanh và đường ống dẫn động cơ của ô tô.

Mã: 1209-13800 Danh mục: