Buồng chân không tự động Thiết bị kiểm tra rò rỉ Heli cho Máy nén AC ô tô 30 giây / chiếc / Automatic Vacuum Chamber Helium Leak Testing Equipment for Automotive AC Compressor 30s/pc HHPUE

Người vận hành kết nối và niêm phong cửa gió hồi và lỗ thoát khí của phôi bằng đồ gá, sau đó nạp phôi vào buồng chân không, rồi nối khớp của bộ gá với khớp nối nhanh bên trong buồng chân không. Sau khi đóng cửa buồng chân không, hệ thống sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình kiểm tra độ bền và rò rỉ tổng thể, hút chân không, làm đầy heli, kiểm tra rò rỉ nhỏ và thu hồi heli. Chu kỳ kiểm tra nhanh và độ chính xác phát hiện rò rỉ cao.

Mã: 1209-16200 Danh mục: